جنگ علیه عراق

هرروز که میگذرد خطر جنگ علیه عراق ابعاد بیشتری بخود میگیرد. بوش پسر این بار قصد دارد از طریق جنگ رژیم عراق را تغییر دهد و قدمی فراتراز بوش پدر در سال 1991 بردارد. هدف او نه تنها شکست کامل نظامی عراق بلکه درهم شکستن حکومت صدام حسین است. بعداز واقعه یازده سپتامبر و اعلام جنگ امریکا علیه دنیا بویژه کشورهایی که بنا به استناد بوش " محورشر" لقب گرفته اند، اوضاع بحرانی تر شده است. ناآرامی های نظامی در مناطق هندو پاکستان، اسرائیل و فلسطین و چچن به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و عملیات انتحاری و مقابله بمثل، در دستور کار نیروهای متخاصم قرارگرفته است. ایالات متحده امریکا در نظر دارد 12 سال بعداز اولین جنگ خلیج، جنگ جدیدی را آغاز نماید. " دوران صلحی" را که بوش پدر بعداز فروپاشی بلوک شرق در سال 1989 وعده داده بود، خود را به صورت جنون آمیزی از بربریت جنگی آشکار ساخته است. شیوه های ادامه حیات در جامعه بورژوازی از قبیل "هرکس برای خود" و تشدید رقابت های تسلیحاتی بین قدرتهای بزرگ و کوچک همواره برای بشریت فقر، ویرانی و بدبختی به ارمغان آورده است.

نامه خوانندگان

حریف اصلی امریکا کیست ؟ چین یا آلمان؟

ازیکی از خوانندگان نامه ای بدستمان رسید که درجنوب آلمان زندگی میکند. او در نامه اش می نویسد: در ماهنامه شماره 111 نوشته شده :" آلمان به مقام رقیب اصلی ایالات متحده امریکا صعود کرده یا اینکه بورژوازی آلمان چنین هدفی را دنبال میکند." این تحلیل می تواند بطور یقین ازنقطه نظر"خودمحوربینی" اروپا صادق باشد. به نظر من چین رقیب اصلی امریکا محسوب می شود. موقعیت چین درحال حاضر به او این امکان را می دهد که سیاست خارجی غیروابسته ای داشته باشد. این کشور از امکانات انسانی، اقتصادی و نظامی بسیار بالایی برخوردار است. برای من جالب است که نظرتان را درباره چین و پیشرفتهای آتی اش بدانم. آلمان خیلی مایل است که به رقیب اصلی امریکا مبدل شود ولی درحال حاضر ازبسیاری جهات بطور ناامیدانه ای مغلوب است و درآینده نزدیک هم قادر نخواهد بود بطور جدی امریکا را به مبارزه بطلبد.

اتیک و مبارزه طبقاتی

مقدمه :

به سبب بحرانهای درون سازمانی تصمیم گرفتیم با هوادرانی که ارتباط بیشتری با ما دارند به بحث و گفتگو بپردازیم و از تجربیات هم بیاموزیم و آنها را به یکدیگر انتقال دهیم . این گفتگوها نه فقط توسط ما بلکه از جانب هواداران هم صورت گرفت. در نتیجه آنها تشویق شدند حول موضوعات مشخصی مقالاتی را ارائه دهند. در ذیل مقاله قرائت شده توسط یکی از هواداران را تحت عنوان " اتیک و درک ماتریالیسم تاریخی " انتشار می دهیم.

لبنان ، سوریه ، ایران ... تصادمات جدید امپریالیست

باقتل رفیق حریری نخست وزیر لبنان، آتش تصادمات دیرینه امپریالیستی درخاورمیانه شعله ور گردید. این فصل جدید از بربریت سرمایه داری که خود را درجهان بخصوص در خاور میانه به شکل تصفیه حسابهای خونین و عملیات تروریستی ، پیچ در پیج و بی هدف برعلیه مردم به نمایش میگذارد بار دیگر آشکار می سازد که کلیه وعده وعید های کشورهای کوچک و بزرگ سرمایه داری در رابطه با صلح دروغ بیشرمانه ای بیش نیست. برای نمونه امریکا در عراق یا فرانسه در آفریقا ، که از اینهمه کشت و کشتار سیراب نشده اند، بابکارگیری باندهای تروریستی بذرمرگ درجهان می کارند.

صفحه‌ها

اشتراک در جریان کمونیست بین المللی RSS