انقلاب 1917 اکتبر: وقوع انقلاب پرولتری ضرورتیست اجتناب ناپذیر !

درگفتگوهایی که معمولاً با جوانان داریم، آنان بر این واقعیت تاکید دارند، اوضاع روز به روز وخیم تر میشود. فقر و جنگ افزایش می یابد، شرایط زندگیمان بدتر می شود و آینده جهان مورد تهدید قرار گرفته است. در مقابل این اوضاع   باید اقدام عاجلی صورت بگیرد، ولی چه اقدامی؟ یک انقلاب؟

مکاتبه ای در مورد تئوری بحران و زوال سرمايه داری قسمت اول" جواب ما

تشنجهای اقتصادی و هجوم بيکبارة بيکاری که کارگران را در هر گوشة دنيا و عمدتاً در کشورهای صنعتی از کار بيرون انداخت, هاله ای از شک و ترديد پيرامون تبليغات بی پايان در بارة " سلامت خوب´و آيندة روشن" در این سیستم اجتماعی و نگرانی های مخفی در مورد آینده ايجاد کرده است. در چنین وضغیتی, بحث درمورد تئوريهايی که در جنبش انقلابی موجود است بسیار مهم است. ببينيم که کدام يک از آنها منسجم ترين توضيح در بارة وضعيت کنونی ارائه می دهد و قادر به دادن يک چشم انداز است . مکاتبه ای که ما در اينجا منتشر می کنيم بخشی از اين پروسه است.

تئوری زوال سرمایه داری " ديباچه"

برای پاسخگويی بدين مسًله که آيا امروز انقلاب کمونيستی ضروری و امکان پذير است بايد ابتدا به بررسی دوران زوال و سقوط سرمايه داری بپردازيم تا بتوانيم برنامه تاريخی و استراتژيک پرلتاريا را در عصر حاضرتعيين نماييم. مسائلی ا ز قبيل مضمون سوسياليسم/ اتحاديه هاو سياسيت تشکيل جبهه , ماهيت جنبش های آزاديخواهی ملی همگی وابسته به تحليلی از دوران زوال سرمايه داری دارد.

درود برنسل جديد طبقه کارگر!

متنی که در زير می آيد ضميمه نشريه انقلاب جهانی مارچ 2006 و مقدمه ای می باشد که در روز گردهمآيی عمومی ICC [1] در آنتورپن و آمستردام,در روز شنبه 18 مارچ خوانده شد روزی که تظاهرات در 150 شهر از شهرهای فرانسه برگزار گرديد بر پاخاستن تودة وسيع دانشجويان در فرانسه عليه حملات اقتصادی دولت شيراک -دوويلپين-سارکوزی[2 ]که اولين قراردادشروع به کار (CPE)[3]را به زورمی خواستند به آنها تحميل کنند, بخش مهمی از دو باره به تحرک

مناظره باگروه آنارکو کمونیست بریگیت کاله گت (Barikad Kollektiva) مجارستان

در ماه اکتبر 2004 یک هیئت از گروه بریگت کاله گت مجارستان با جریان کمونیست بین الملل ( (ICCدرحین ملاقات در مورد مسائل زیر به گفتگو نشستند: نقش و رل بلشویک در انقلاب روسیه و فراکسیون چپ کمیترن انحطاط سرمایه داری موقعیت جاری :امپریالیسم ومبارزه طبقاتی علیرغم تباین مهم سیاسی بر روی اکثریت سوال ها جو گفتگوها برای ابراز نقطه نظرات در طول بحث صریح ودوستانه بود. این مسلما در این حقیقت نهفته بود که هر دو گروه می خواستند به یک هدف معین یعنی جامعه بی طبقه از طریق یک انقلاب جهانی برای سرنگونی سرمایه داری دست یابند.مضافا براینکه در برنامه ای انها چند نقطه مشترک برنامه ای از جمله موارد زیز.وجود داشت:

ایدلوزی جنبش ضد جهانی سازی دامی است برای طبقه کارگر

موفقیت فروم اجتماعی ( ESF) در نوامبر گذشته در پاریس گسترش رشد نیروی جنبش ضد جهانی سازی را در خلال ده سال گذشته بعد از کمی شک و تردید برجسته نمود و بالاخر کمیت مخاطبین محدود ( محدود در نوع نه در تنوع جغرافیایی بخصوص زیاد شدن مخاطبین بعد از جذب متفکرانی از درون دانشگاه و غیر دانشگاهی) افزایش یافت وگوی سبقت را از ایدلوزی جاری ستاند .شهرت عمومی این جنبش به رادیکلایسم موجود درخلال تظاهرات سیاتل 1999 اوج برگزاری بازار چهانی ((wto و پوشش خبری و چندین اتفاق پیش بینی نشده دیگر برمی گردد..

به خواننده های فارسی زبان

ما به خواننده های پرتقالی و فارسی زبان؛ انتشارات جدید مقاله ها را در دو سایت که به شکل جدیدی برگرداننده شده ا ست اعلام میداریم و بطور خاص میخواهیم از رفقا و ارتباطات کم و بیش نزدیک به تشکیلات در هلند و فرانسه و پرتقال و برزیل تشکر کنیم که با مبادرت به ترجمه مقالات ما را یاری رساندند و امکان دسترسی به متون را در زبانهای دیگر فراهم ساختند.

اساس نطرات ما

از جنگ اول جهانی سرمایداری ان سیستم اجتماعی است که وارد دوران زوال خود شده است. این سیستم بشریت را دو بار در دايره بربریتی از بحران، جنگ جهانی، بازسازی و بحران دوباره فرو برد. از سالهای 80 سرمایه داری وارد اخرین مرحله خود یعنی مرحله گندیدگی شده است. در مقا بل این نزول تاریخی ناگزیر، فقط یک راه انتخاب برای بشریت بر جای میماند: انقلاب جهانی کمونیستی یا نابودی بشریت.

جنگ علیه عراق

هرروز که میگذرد خطر جنگ علیه عراق ابعاد بیشتری بخود میگیرد. بوش پسر این بار قصد دارد از طریق جنگ رژیم عراق را تغییر دهد و قدمی فراتراز بوش پدر در سال 1991 بردارد. هدف او نه تنها شکست کامل نظامی عراق بلکه درهم شکستن حکومت صدام حسین است. بعداز واقعه یازده سپتامبر و اعلام جنگ امریکا علیه دنیا بویژه کشورهایی که بنا به استناد بوش " محورشر" لقب گرفته اند، اوضاع بحرانی تر شده است. ناآرامی های نظامی در مناطق هندو پاکستان، اسرائیل و فلسطین و چچن به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و عملیات انتحاری و مقابله بمثل، در دستور کار نیروهای متخاصم قرارگرفته است. ایالات متحده امریکا در نظر دارد 12 سال بعداز اولین جنگ خلیج، جنگ جدیدی را آغاز نماید. " دوران صلحی" را که بوش پدر بعداز فروپاشی بلوک شرق در سال 1989 وعده داده بود، خود را به صورت جنون آمیزی از بربریت جنگی آشکار ساخته است. شیوه های ادامه حیات در جامعه بورژوازی از قبیل "هرکس برای خود" و تشدید رقابت های تسلیحاتی بین قدرتهای بزرگ و کوچک همواره برای بشریت فقر، ویرانی و بدبختی به ارمغان آورده است.

نامه خوانندگان

حریف اصلی امریکا کیست ؟ چین یا آلمان؟

ازیکی از خوانندگان نامه ای بدستمان رسید که درجنوب آلمان زندگی میکند. او در نامه اش می نویسد: در ماهنامه شماره 111 نوشته شده :" آلمان به مقام رقیب اصلی ایالات متحده امریکا صعود کرده یا اینکه بورژوازی آلمان چنین هدفی را دنبال میکند." این تحلیل می تواند بطور یقین ازنقطه نظر"خودمحوربینی" اروپا صادق باشد. به نظر من چین رقیب اصلی امریکا محسوب می شود. موقعیت چین درحال حاضر به او این امکان را می دهد که سیاست خارجی غیروابسته ای داشته باشد. این کشور از امکانات انسانی، اقتصادی و نظامی بسیار بالایی برخوردار است. برای من جالب است که نظرتان را درباره چین و پیشرفتهای آتی اش بدانم. آلمان خیلی مایل است که به رقیب اصلی امریکا مبدل شود ولی درحال حاضر ازبسیاری جهات بطور ناامیدانه ای مغلوب است و درآینده نزدیک هم قادر نخواهد بود بطور جدی امریکا را به مبارزه بطلبد.

اتیک و مبارزه طبقاتی

مقدمه :

به سبب بحرانهای درون سازمانی تصمیم گرفتیم با هوادرانی که ارتباط بیشتری با ما دارند به بحث و گفتگو بپردازیم و از تجربیات هم بیاموزیم و آنها را به یکدیگر انتقال دهیم . این گفتگوها نه فقط توسط ما بلکه از جانب هواداران هم صورت گرفت. در نتیجه آنها تشویق شدند حول موضوعات مشخصی مقالاتی را ارائه دهند. در ذیل مقاله قرائت شده توسط یکی از هواداران را تحت عنوان " اتیک و درک ماتریالیسم تاریخی " انتشار می دهیم.

لبنان ، سوریه ، ایران ... تصادمات جدید امپریالیست

باقتل رفیق حریری نخست وزیر لبنان، آتش تصادمات دیرینه امپریالیستی درخاورمیانه شعله ور گردید. این فصل جدید از بربریت سرمایه داری که خود را درجهان بخصوص در خاور میانه به شکل تصفیه حسابهای خونین و عملیات تروریستی ، پیچ در پیج و بی هدف برعلیه مردم به نمایش میگذارد بار دیگر آشکار می سازد که کلیه وعده وعید های کشورهای کوچک و بزرگ سرمایه داری در رابطه با صلح دروغ بیشرمانه ای بیش نیست. برای نمونه امریکا در عراق یا فرانسه در آفریقا ، که از اینهمه کشت و کشتار سیراب نشده اند، بابکارگیری باندهای تروریستی بذرمرگ درجهان می کارند.

صفحه‌ها

اشتراک در جریان کمونیست بین المللی RSS