اظهاراتی بر علیه ناسیونالیست فلسطین و اسراییل

پرچم چیست ؟ نسخه اصل اين مقاله در سايت اسرائيلي indymedia و libcom ، توسط رفيقي که در اسرائيل در يك اقليت خيلي كم قرار دارد براي پاسخگويي به نياز به تب جنگي و وطن پرستي كه به دنبال تجاوز اسراييل به غزه و دامنه گسترش ان در اسرائيل/ فلسطين مي باشد نوشته شده است . انتشار اعلاميه‌تا حدودى منتج به تشويق و همبستگي تعدادي پوستر نسبتا معتدل در ( libcom ) گرديد که شامل ( اعضاء (libcom) گروه ( ICC ) و گروه كمونيست چپ ترك (EKS).) مي باشد . توزيع مناسب این پوسترها منجر به مخالفت واقعى به ملى گرايى مهلكي كه در حال حاضر در خاور ميانه استيلا يافته است گرديد . پرچم چيست؟ نگاه به گذشته و جشم انداز جهاني به وضعيت جاري در سواحل غربي و در پي ان حمله اسراييل به نوار غزه نشان مي دهد که اغلب مردم در اسرائيل يك چيز را درباره اعتراض اخير به ياد خواهند سپرد که سازماندهندگاني براي اطمينان از توافق طرح يک پرچم فلسطيني در روز (شنبه ،3/1 /2009) به ديوان عالى كشور رفتند . من موافق كساني هستم كه توانايي معرفي هر نوع پرچم ويا هيچ پرچمي در هر زمان هستند . اما بايد پرسيد به چه منظوري به پرچم فلسطينى که - سازمان آزاديبخش فلسطين سابق - است بايد خدمت كرد .؟ اين اعتراض اين هدف را دارد كه حمله به غزه را متوقف‌كنند . پرچم فلسطينى چه ريطي به اين موضوع دارد ؟ پاسخ مى تواند نشان از مقاومت فلسطينى باشد و بالاجبار سوالات بيشتر مطرح می گردد از جمله مقاومت فلسطينى چيست ؟ اغلب فلسطيني هاي معقول در غزه خواهان گریز از منطقه بمباران شده هستند نه اينكه انجا بمانند و مقاومت كنند تا انكه بمباران شوند مقاومت كني تا اينكه بمباران شوي چه معنيي دارد ؟ يا اينکه دستانت را بر عليه جنگجوهايي كه وارد مي شوند تكان دهي ؟ اين پرچم نشان دهنده ملى گرايى فلسطين است همانگونه که پرچم اسرائيلى هم نشان دهنده ملى گرايى است . حالا ، اغلب خوانندگان اين وب سايت ممكن است ملي گرايي اسرائيلى را با خشونت ، ظلم همرديف کرده و با يك برده نازك بر روي قوانين سرمايه داري در كشور ما سرپوش گذاشته و انرا استتار نماید . آيا در مورد ملى گرايى فلسطينى این مسئله همان مصداق را ندارد ؟ همانگونه كه ما صحبت مي كنيم فلسطين در ساحل رود غربي بطور وحشيانه ي از دو طرف مورد طلم واقع شده است جرا اين فلسطيني مي خواهد بر عليه اين جنگ اعتراض كند ؟ براى اينكه مراجع صلاحيتدار فلسطينى انتقاد را نخواهند شنيد و يك قدم هم از اين علت وجودي عقب نخواهد گذاشت، اينان به مثابه يك مقاطعه‌كار فرعى (دست جندمي ) است براي نطارت سرزمين هاي اشغالي توسط اسرائيل مي باشند . فقط چند ماه پيش، همين رهبران حماس كه حالا در انبارها و خانه هاي امن پنهان شده اند و بيام مقاومت براي مردم خود ضبط مىكنند از پرداخت حقوق به معلمان خود امتناع کردند ، اتحاديه‌هاى بازرگانى فلسطينى را تخريب نمودند ، فلسطيني هاي بي گناه را براي اينكه انها براي رقيبشان فتح جنگيده بودند در خيابان كشتند و با شليك موشك شهروندان را بصورت الابختگي مورد اصابت قرار دادند درحالي كه مي توانستند درجهت بهبودى زندگاني و كارهاي سخت و بي كاري کوشش هاي واقعي نمايند . ماداميكه ما به بمباران وحشيانه در غزه به وسيله ملي گرايي اسرائيل اعتراض مى كنيم ، بايد به خاطر داشته باشيم كه ملى گرايى فلسطينى صرفا ضعيف تر است، نه اينكه كمتر وحشي است . بدبختانه، اين پرچم فقط ابزاري در دست ملى گرايى است انهم به عنوان ارماني كه اختلافات را بر عليه دولت بطور خود به خودي و اسانتر متوقف سازد " دشمن البته بليد و بدنيت است ، دليل واضح شكست اين اعتراض به وسيله جبهه حزب كمونيست اسرائيلى (Hadash) که يك روز پيش از ارائه رسمى مبارزه انتخاباتى اين حزب ترتيب داده شد , دلالي براي ملي گرايي فلسطين در داخل خطوط سبزاست که به منطور نگهداري قدرت انتخاباتي براي انتخابات در دوره ي بعد بر عليه ملي گرايان غير مذهبي به (Al - Tajmua ) و جنبش اسلامي نياز دارد . و اين بازى دوباره در دست ملى گرايى و سرانجام، در دست سرمايه‌داري است. تنها نتيجه اي كه از اين دور تسلسل عاید می گردد خشونت است و ان تمام نخواهد شد تا زمانی که پى برده‌شود ملى گرايان در جايي قرار دارند كه قضاوت ما را از واقعیت مبهم و دور می گردانند بدان معنی ، كه ما را براي مردن و كشتن می فرستند و تلاش و کوشش مان را در جهت مردمی کانالیزه می کنند که در خدمت منافع خود هستند تا منافع مردم . اين مسئله هم براي مردم اسرائيل و هم مردم فلسطين کماکان ادامه دارد ؛ تا انجا كه گره كور ملى گرايى باز شود و چشم انداز ما براي داشتن يك زندكي بهتر ’ براي همه فراهم شود . ترجمه از م. الوند