معرفی کوتاه بولتن مباحث

پیوستاندازه
PDF icon معرفی کوتاه بولتن مباحث3.78 مگابایت

در آغاز جنگ در اوکراین، جریان کمونیست بین‌المللی بیانیه مشترک انترناسیونالیستی در مورد جنگ را به دیگر گروه‌های کمونیست چپ پیشنهاد کرد. از میان این گروه ها، سه گروه تمایل خود را برای مشارکت اعلام کردند و بیانیه‌ای توسط این گروه‌ها مورد بحث و موافقت قرار گرفت و انتشار یافت.

اصول بیانیه مشترک این بود که در مورد مسئله اساسی جنگ امپریالیستی و دیدگاه انترناسیونالیستی علیه آن، گروه‌های مختلف کمونیست چپ موافقت کردند که موضع مشترکی در این مورد اتخاذ کنند و در نتیجه با قدرت بیشتری به ارائه یک آلترناتیو سیاسی روشن برای بربریت سرمایه‌داری برای طبقه کارگر در کشورهای مختلف ایجاد کنند.

با این حال، در سایر مسائل، به ویژه در مورد تحلیل جنگ امپریالیستی کنونی، منشأ و چشم‌انداز آن، اختلافاتی در میان گروه‌های تشکیل دهنده وجود داشت که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در نتیجه، گروه‌ها تصمیم گرفتند که نظرات مختصری در مورد این سؤالات تهیه و در یک بولتن منتشر کنند. بنابراین اولین بولتن به زبان های انگلیسی، فارسی و ایتالیایی منتشر شد:

(انگلیسی)

Discussion Bulletin - groups of the Communist Left

(فارسی)

بولتن بحث گروه های چپ کمونیست

(ایتالیایی)

Bollettino di discussione di Gruppi della Sinistra Comunista, Primavera 2023

در نتیجه مباحثی بین این سه گروه شکل گرفت، متون بیشتری در نقد مواضع یکدیگر منتشر کردند. چنین نقدی بسیار ضروری و ارزشمند است که امکان تعریف و شفاف‌سازی مواضع طبقاتی را فراهم می‌کند و ترازنامه‌ای را پس از یک سال جنگ در اوکراین ارائه می‌دهد.

بنابراین، بولتن دوم هم شامل بحث و هم متن ترازنامه منتشر شده توسط گروه های مختلف است. ما همچنین در ابتدای بولتن بیانیه مشترک بین سه گروه را مجدداً منتشر کرده‌ایم تا در بین رفقا و سازمان‌های مختلف متعلق به طبقه کارگر منتشر شود.