صداهايي از خلال مبارزات در يونان

ما در اينجا اعلامیه را منتشر مي سازيم كه بصورت غيرمستقيم از يك گروه در آتن دريافت شده است . و هم اکنون جيزهاي زيادي درباره اين گروه يا نويسندگان ان نمي دانيم اما تا انجايکه انها بر عليه تبليغات جنگي بورزوازي بصورت كاملاً كسترده اي مبارزه مينمایند انرا مي شناسانيم . چيزي كه در يونان در حال رخ دادن است ، فقط خشونت کسانيکه بدون فكر خود را آنارشيست مي نامند و بر عليه حضور سرمايه داري در هر نقطه از جهان مبارزه مي كنند- تا توجه ما را به اين بحران جلب کنند- نيست . اين نسخه در اينجا از زبان فرانسه ترجمه شده است . بيانيه ي كارگران که دفتر اتحادیه سراسری یونان را به اشغال در آوردند ما در اينجا تصميم گرفته ايم كه خودمان تاريخمان را بسازيم تا اينكه ديگران تاريخ ما را تعيين كنند . ما كارگران یدی ، شاغل و بيكار ، موقتى و دائمي ، بومى و مهاجر، صرفا تماشاگران غيرفعال نيستيم بلکه از زمانيكه قتل (الكساندروس Grigoropoulos) در عصرشنبه قبل رخ داد ما در تظاهراتي كه در مقابله با پليس براي تسخير مراکز و اکناف شهر بر پا داشته ايم ، بارها مجبور بوده ايم كه شغل و كارهاي روز مره مان را ترك كنيم كه بتوانيم با محصلين مدارس و دانشجويان دانشگاهي در خيابانها و با ساير كارگران در اين مبارزه شركت جويم . ما تصميم گرفتيم كه دفتر (GSEE) ( كنفدراسيون عمومي اتحاديه ها)را اشغال كنيم - تا انجا را به محلي براي ملاقات كارگران و فضايي باز براي گفتگو تبديل نماييم . - تا افسانه عوام فریبانه که از رسانه ها پخش می گردد مبنی بر اینکه كارگران در اين مبارزات حضور نداشتند یا و ندارند و اينکه این طغیان خشم پانصد نفر" نقاب پوش" یا " ارزال و اوباش" و یا"افسانه های از این نوع می باشد را افشا کنیم در حالیکه در تصویرهای تلويزيونی, كارگران بعنوان قربانيان اين برخوردها نشان داده می شوند و در حالیکه بحران سرمايه داري در يونان و سراسر دنيا به اخراجهای بیشماری منجر گردیده است ، رسانه ها و روسای آنها, ان را بعنوان يك پديده طبیعی نشان می دهند . - برای نماياندن نقش مخرب بروكراتیک اتحاديه ها در ضعيف كردن اين خیزش ونه فقط این, بلکه جی اس ای ای وهمه مکانیسم اتحاديه ای که دهها ودهها سال است که جنبش ها را تخریب میکند و برای تکه تکه کردن ما نیروی کار ما را به معامله می گزارند تا سيستم استثمار و بردگي مزدي را جاودانه سازد. این موضع ( ( GSEEدر چهارشنبه قبل آشكار بود, او تطاهرات و اعتصابات برنامه ریزی شده کارگران را ملغي كرد و آن را به یک تجمع کوچک در ميدان سيناتاگما محدود نمود و از ترس اينكه مبادا ويروس قيام پخش شود به سرعت ان را پراكنده گرداند . - باز گشايي اين مكان براى اولين بار به عنوان يك مجمع عمومي كه بوسيله قيام خودش و همیاری خودمان ساخته وپرداخته شده نماينگر چیزی است كه تا حالا از ان محروم بوده ايم ما برای ساليان دراز سرنوشتمان را در دستهاى انواع ناجيان گذاشته ايم و ارزش خودمان را از دست دادیم بعنوان كارگرما باید مسئوليت هايمان را خودمان به عهده بگيريم و اميدمان را به رهبران عاقل يا نمايندگان "توانا" نبندیم . ما بايد با صداى خودمان صحبت كنيم ، همديگر را ملاقات كنيم ، بحث كنيم ، تصميم بگيريم و عمل کنیم عليه حملات همه جانبه مقاومت کنیم.ایجاد یک مقاومت جمعی توده ای تنها راه ماست. برای تبلیع ایده خود سازمانیابی و همبستگی در محل کار,کمیته های مبارزه و شیوه جمعی توده ای ,و انحلال اتحادیه های بورکراتیک را مطرح کنیم. براي سالها ما مجبور بوديم كه بدبختی ، و خشونت ضمن كار را تحمل كنيم . ما عادت كرده بوديم كه آسیب دیدگان و کشته هایمان را كه اصطلاحا سوانح کاری نامیده میشود, بشماریم . ما عادت كرده بوديم كه جشم هايمان را به روي برادران طبقاتی مهاجرمان كه كشته مي شدند فرو بنديم . ما از زندگی با دلواپسى بخاطر حفظ یک دستمزد, تمبر مالیاتی و یک باز نشستگی كه شبيه يك رؤياى دور از دسترس مي باشد, خسته شدیم. همانگونه که ما مبارزه مي كنيم كه زندگى هايمان را در دستهاى رؤسا و نمايندگان اتحاديه ها نگذاريم و به همانگونه هیچ شورشی دستگيرشده را در دستهاى دولت و ماشين قضایی ان وا نمی گذاريم .ما خواهان: آزادى فورى همه بازداشت شدگان لغو اتهامات دستگیر شدگان خود سازمانیابی, اعتصاب کنندگان عمومی کارگران جلسه در ساختمان " آزادی" ( GSEE ) ساعت 18 در 17 سپتامبر 2008