اعلامیه ای از EKS - نقشه آتی بورژوازی ترک : جنگ, ایجاد وحشت, ایجاد آشفتگی و وحشیگری بیشتر

يكبار ديگر، خبر غم انگيز قرباني شدن هر جه بيشتر فرزندان كارگران در يك جنگ وحشيانه در جنوب شرق تركيه بخش شد . مثل هميشه سرمايه‌دارى و رسانه‌ هايش براى ریختتن خون بیشتر و افزایش هرج و مرج, سر و صدا به راه انداختند .تا مردم را براي جستجوى "تروريست‌ها" به خيابانها بكشاند . اما جرا اين اتفاق افتاد ؟

 به دلیل آنکه  دولت  سرمايه داري در یک وضع بحرانی  بسر می برد که براي مدت طولاني اشكار نبوده است.به این دليل بنیادی اقتصادى,  كارگران در تركيه , با اعتصابی که ديروز در خطوط هوائى و امروز تله كوم  و (novmed ) انجام دادند, نشان دادند  كه بيشتر از اين خوني ندارند كه بوسيله سرمايه داري مكيده شود و مبارزه خود را علیه این وضع شروع کردند . افزايش بدهيهاي وسرمايه بين المللي كه بطور روز افزوني وهم اسا مي گردد روز به روز بر روي بازار پول تاثيرشكننده‌تري مي كذارد و بدین ترتیب بارسنگيني آن بر گرده كارگران وارد می گردد . سرمايه‌دارى براي ادامه دادن به وضعيت موجود , نژادگرايى راتقویت مى كند بنا براين كارگران "كرد" براى قيمت ارزان‌تر استثمارمی شوند و كارگران ترك در بدبختى در خيابانها به فساد كشيده می شوند . نتيجه سياسى  که ازاين وضعيت گرفته می شود ان سر و صدای كر كننده اي است كه ما هميشه مي شنويم: "راه ‌حلي برای این وضعییت وجود ندارد" .

ديوارهاى ایدئولوژی سرمايه داري دولتي هر روزشکاف تازه ائی برمي دارد. هر چه سطح زندگي كارگران سخت تر مي گردد ، سرمايه داری بيشتر جامعه را در فساد تدريجى فرو می برد ، فساد و اضمحلال جامعه را در مي نوردد و اعتبار اجتماعى را از دست مي رود چيزيكه كه غایت سرمایه داری است.و اما پاسخ سياست‌مداران سرمايه‌داری به قتل‌عام اخیر به قرار زير  است:

براى جناح ملى سرمايه‌دارى،مثل هميشه این مسئله ، مسئله (توطئه) است كه به وسيله ايالات متحده ترتيب داده شده است. اگر بر طبق نطرآنها, نيروهاى مسلح ترك به عراق حمله بكند،" ترور ریشه کن خواهد شد ". حقيقتاً، فقط سه سال ازآن زمانی می گذرد که ايالات متحده از فرزندان طبقه كارگر تركيه خواسته بود كه با هم طبقه ايي هايشان در عراق بجنگند  در حالیکه سرمايه داري ترك در ان زمان در متقاعد کردن طبقه كارگر ناتوان و ضعيف بود . سرمايه‌دارى ترك هميشه خود را هم صف ايالات متحده می داند و در صورت لزوم , نيروهاى مسلح ترك آمادگي كشتن كارگران در لبنان و افغانستان را دارند . بدين ترتيب، بر خلاف دروغ جناح ملى سرمايه‌دارى كه سعى مي كند به  كارگران بقبولاند كه هيچ علائق مشتركي بين آنها و امپرياليسم آمريكايى نيست، كاملاً بر عكس,انان علائق مشترك دارنند و نيروهاى مسلح ترك مجريان اين اتحاد مسلح هستند. اما صرفنظر از هر قتل عامي كه  در شمال عراق صورت گيرد سرباز هاي بيشتري در انجا كشته خواهند شد و مردم عادي  هم با زور در كمپ هاي متراكم جا داده مي شوند ويا در ميدانهای جنگ قتل وعام مي گردند و  شهر هاي بزرگ هم با انفجار بمب هاي زياد مواجهه مي گردند .

جناح اسلامى و ليبرال سرمايه‌دارى مثل هميشه با بی اعتمادی جنگ را تصويب مي كنند. البته این که این جنگ جگونه صورت بگیرد, شك و تردید هایی دارند و اين خود دليلي است كه آنها سعي دارنند با اجازه ايالات متحده  آن را انجام دهند و هيچ انتخابي ديگري را ندارند جز آن که,   براى  سازش با بارزانى  و طالبانى با حوصله منتطر بمانند تا  كارگران را درهر مكاني كه انها اشارت دهند قتل وعام نمايند.

 در مورد جناح چپ سرمايه‌دارى، آنها چيزى جز  ناله كردن ازبالای  تريبون‌هاى بلندشان انجام نمى دهند. البته آنها علاقمند به گرسنگى ، بدبختى، فقر و مرگ كارگران نيستند. آنها بیان زیبای خود را به خدمت  سرورانشان در می آورند كه موقعییتشان را حفظ كنند. به اختصار، آنها می خواهند بی فایده بودن  پارلمان را دو باره بما ثابت کردند .

نتیجتا، كارگران تركيه همچنان بوسیله بورژوازی که اهمیتی  به مرگ و زندگی آنها نمی دهد در يك چرخه ای از جنگ بیشتر,  ويراني و ترور و هرج و مرج که در انتظار خاورمیانه است به پاي مرگ كشيده مي شوند تا بدين وسيله بورژوازی  بحران هاي غير قابل حل خويش را كه انسانيت را در اضمحلال بيشتر كشانده است به تعويق اندازد .

پاسخ پرولتاریا به این وضعییت, آگاهی به راهی که در پیش دارد می باشد همانگونه که ما در اعتصاب تله کوم دیدیم. اعتصابي كه دامه آن  فقط براي چند روز كافى بود تا سرمايه‌دارى را به لرزه دراورد. كارگران در همبستگی با هم طبقه ايشان  و گسترش مبارزات اشان بصورت جهاني مي توانند  به جنگ جواب رد بدهند و قتل عام سرمايه‌داري را متوقف سازند. راه  پايان دادن به جنگ ها و قتل‌عام‌ها,  عميق تر و عريضتر شدن آنها نیست بلكه باید برای همبستگی طبقاتی از مرزها عبور كنيم تا به یک جبهه واحد  نظامى برسيم. دشمن برادران و خواهران طبقاتی  ما در كشورهاى ديگر نيستند بلكه سرمايه داري است  همينجا، نشسته در خانه‌هاى گرمشان!!

 متن  نشريه فوق را از رفقاي حزب انترناسيوناليست كمونيست تركيه  دريافت نموده ايم  كه بيانگرموضعي  است برعليه تهديد جنگ در  مرز عراق.                 

eks.internationalist-forum.org